راهنمایی

نکاتی برای بعد از یک تصادف به یاد داشته باشید
1. جمع آوری اطلاعات از شاهدان
به منظور نشان دادن حقایق ممکن است اطلاعات از شاهدان، و عکس از محل مورد علاقه. این می تواند معمولا تنها مدت کوتاهی پس از حادثه. سعی کنید همچنین برای جمع آوری این به طور مستقیم به عنوان امکان پذیر است.

2. رفتن به دکتر
به عنوان قربانی شما باید نشان دادن آنچه صدمات شما در تصادف پایدار. اگر به بیمارستان منتقل نمی, این مهم است که شما پس از تصادف به GP خود را به اسرع وقت.

3. تمام حروف را نگه دارید, قرارداد e.d.
برای ارائه شواهدی از آسیب خود را، مهم است که تمام اسناد نوشته شده (به یاد داشته باشید: حروف, salarisstroken, قرارداد کار و مانند آن) برای حفظ.

4. نگه داشتن همه هزینه
ضبط تمام هزینه, e.d مسافت پیموده شده. از آغاز به منظور جلوگیری از آنها را از بعد فراموش. نگه داشتن همه صورتحساب نیز هستند, kwitanties, کوپن و غیره.

5. خودتان اطلاعات بیش از حد را
بسیاری از شرکت های بیمه پرس و جو به طور مستقیم به وضعیت آسیب و سلامت خود را برای تصادف. این "علاقه" تنها به معنای بر علیه شما بعد مورد استفاده قرار. اگر سلامت خود را قبل از حادثه برای تعیین عواقب حادثه مربوط است, پس از آن که در این دوره از درمان آسیب ظهور خواهد کرد.