partnersuche kostenlose test freiburg dating portal gratis daily date einloggen gute flirt app holiday lucky blue smith gay next management

Hoe verloopt een letselzaak?

Wanneer u ervoor kiest om uw belangen door ons te laten behartigen, dan voeren wij een intakegesprek bij u thuis. Of op een andere door u gewenste locatie. In het gesprek komen alle onderwerpen met betrekking tot uw schadeclaim aan de orde.
We bespreken de toedracht van het ongeval en informeren u over onze beoordeling van de aansprakelijkheid. Mogelijk moet hiervoor eerst nog aanvullende informatie verzameld moet worden.

Verder bespreken wij het door u opgelopen letsel, het herstel en de wijze van behandeling daarvan en de gevolgen die dit heeft voor uw werk- en thuissituatie. Aan de hand daarvan inventariseren wij uw letselschade en maken wij kenbaar welk voorschot er naar ons idee verstrekt zou kunnen worden. Ook informeren wij u over de wijze waarop de schaderegeling verder verloopt en wie daarin betrokken zijn.

Aan de hand van de inhoud van ons gesprek nemen wij contact op met de betrokken verzekeringsmaatschappij, daarna maken wij met hen afspraken te maken over de (verdere) aanpak van de schaderegeling.
Vervolgens informeren wij u met vaste regelmaat over de voortgang en de ontwikkelingen die er zijn.

Second opinion (Mogelijke overname van uw dossier)
Ook komt het voor dat wij de behandeling van een dossier, na beoordeling van de haalbaarheid daarvan, overnemen van een eerdere belangenbehartiger. Soms is de verhouding tussen de betrokkenen verstoord waardoor dit handig kan zijn.

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad houdt zich bezig met het normeren van het schaderegelingproces door met de betrokken partijen afspraken te maken over onder andere genormeerde vergoedingen, de inhoud en voortgang van een aantal processen en met het voorlichten van verkeersslachtoffers.

Eerste interculturele letselschadebureau van Nederland!

Als u door toedoen van een ander letselschade ondervindt, dan wilt u uw schade op de aansprakelijke partij verhalen. Afghan wekalat is een multiculturele organisatie met deskundigen die veel ervaring hebben opgedaan in de praktijk van letselschade. Zij kunnen u te woord staan in verschillende talen en met behoud van uw normen en waarden.

Afghan wekalat is onderdeel van Randstad Personenschade en gespecialiseerd in het bieden van rechtshulp bij verkeer- en bedrijfsongevallen. Afghan wekalat bemiddelt met de verzekeringsmaatschappij van de aansprakelijke partij.

Afghan wekalat werkt met een team die, naast Nederlands, vaak ook één of meerdere talen beheersen. Dit zijn onder andere Turks, Arabisch, Marokkaans, Russisch, Bulgaars, Engels en Frans. Door het spreken van de taal en het begrijpen van de cultuur van de cliënten is er sneller een vertrouwensband. Deze kenmerken maakt Randstad Personenschade zeer toegankelijk voor autochtone en allochtone slachtoffers in Nederland.

Het unieke aan Afghan wekalat is ook dat er zonder tussenkomst van een tolk, kennis, kind of een buurman goed gecommuniceerd kan worden met de cliënten, binnen de eigen culturele normen en waarden. De ervaring leert dat een juiste match met het referentiekader van het slachtoffer resulteert in een meer effectieve claim afhandeling en een op maat gerichte zorg en een tevreden cliënt.

Onze interculturele specialisten staan voor u klaar