flirty chat kostenlos gutschein reiche frau sucht mann munchen germany meine stadt neumunster partnersuche kostenlos casual dating portale how often single wohnung gross gerau inline

Wanneer u ervoor kiest om uw belangen door ons te laten behartigen, dan voeren wij een intakegesprek bij u thuis. Of op een andere door u gewenste locatie. In het gesprek komen alle onderwerpen met betrekking tot uw schadeclaim aan de orde.
We bespreken de toedracht van het ongeval en informeren u over onze beoordeling van de aansprakelijkheid. Mogelijk moet hiervoor eerst nog aanvullende informatie verzameld moet worden.

Verder bespreken wij het door u opgelopen letsel, het herstel en de wijze van behandeling daarvan en de gevolgen die dit heeft voor uw werk- en thuissituatie. Aan de hand daarvan inventariseren wij uw letselschade en maken wij kenbaar welk voorschot er naar ons idee verstrekt zou kunnen worden. Ook informeren wij u over de wijze waarop de schaderegeling verder verloopt en wie daarin betrokken zijn.

Aan de hand van de inhoud van ons gesprek nemen wij contact op met de betrokken verzekeringsmaatschappij, daarna maken wij met hen afspraken te maken over de (verdere) aanpak van de schaderegeling.
Vervolgens informeren wij u met vaste regelmaat over de voortgang en de ontwikkelingen die er zijn.

Second opinion (Mogelijke overname van uw dossier)
Ook komt het voor dat wij de behandeling van een dossier, na beoordeling van de haalbaarheid daarvan, overnemen van een eerdere belangenbehartiger. Soms is de verhouding tussen de betrokkenen verstoord waardoor dit handig kan zijn.

De Letselschade Raad
De Letselschade Raad houdt zich bezig met het normeren van het schaderegelingproces door met de betrokken partijen afspraken te maken over onder andere genormeerde vergoedingen, de inhoud en voortgang van een aantal processen en met het voorlichten van verkeersslachtoffers.