gutes dating profil bild freundin oder single was ist besser mann flirtet mit jeder stirbt marriage not dating cast

In de meeste gevallen worden de kosten van juridische bijstand volledig door de aansprakelijke partij vergoed. Dat is anders wanneer de aansprakelijkheid niet of slechts gedeeltelijk is erkend. Bijvoorbeeld bij medische fouten of zaken waarin een verzekeringsmaatschappij ontbreekt. In die situatie kunnen wij met u aparte afspraken maken over de vergoeding van de kosten.

Wij werken op basis van een redelijk uurtarief en declareert haar kosten via u bij de aansprakelijke partij. Voor het voeren van een intakegesprek brengen wij geen kosten in rekening, wanneer u na dat gesprek besluit om ons niet als uw belangenbehartiger in te schakelen. Zo kunt u zich vrijblijvend oriƫnteren op de behandeling van uw zaak door ons.